۲۴ دی ۱۴۰۱ | 19:40
کد خبر : 115651

بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ای

در روند خدمات رسانی به بیمه گذاران خللی ایجاد نشود

معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامه ای مدیران عامل همه شرکت های بیمه ای را موظف کرد که به گونه ای برنامه ریزی کنند تا در ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران در ایام تعطیلات اختلالی ایجاد نشود.

به گزارش برداشت روز، علی استاد هاشمی در این بخشنامه آورده است:

با توجه به اعلام تعطیلی ادارات، نهادها و سازمان‌های اجرایی در استان تهران و برخی از استاتهای دیگر، خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید در روند خدمات رسانی به بیمه گذاران در شعبات و واحدهای آن شرکت خللی ایجاد نشود.

وی در این بخشنامه رعایت موضوع را درصورت ادامه تعطیلی از شرکت های بیمه ای خواسته است.

 

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی