۲۰ دی ۱۴۰۱ | 18:47
کد خبر : 115349

به ارزش بیش از 24 هزار و 630 میلیارد ریال ؛

پرداخت بیش از ۲۹ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسطاین بانک با استناد به جز ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه تعداد ۱۲.۵۸۶ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۷.۳۱۰ میلیارد ریال و ۱۷.۴۰۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۷.۳۲۰ میلیارد ریال در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ ازدواج و حمایت از زوج های جوان در سطح کشور به متقاضیان واجد شرایط اعطا نموده است. اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱

پست بانک ایران در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده از ابتدای سال تا پایان آذرماه، در مجموع تعداد 29هزار 993 فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از 24 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش برداشت روز، این بانک با استناد به جز ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه تعداد ۱۲.۵۸۶ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۷.۳۱۰ میلیارد ریال و ۱۷.۴۰۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۷.۳۲۰ میلیارد ریال در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ ازدواج و حمایت از زوج های جوان در سطح کشور به متقاضیان واجد شرایط اعطا نموده است.

 

اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران