۱۷ دی ۱۴۰۱ | 22:03
کد خبر : 115024

ایرالکو/

حضور مدیران و کارشناسان سازمان های صمت در شرکت آلومینیوم ایران

در این جلسه سرپرست محترم معاونت منابع انسانی ضمن خیر مقدم به مدعوین، توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت پذیرفته ایرالکو در حوزه زیست محیطی ارائه نمودند .

به گزارش برداشت روز، در راستای همکاری های مشترک و تعامل دوسویه بین شرکت آلومینیوم ایران و وزارت صمت و با هماهنگی اداره کل صمت استان مرکزی، جمعی از مدیران و کارشناسان منطقه‌ای وزارت صمت از استانهای اصفهان، همدان، لرستان و قم در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ضمن برگزاری جلسه ای با مهندس زاوشی عضو محترم هیأت مدیره، دکتر رضایی قائم مقام محترم مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران محترم، از فرآیند تولید شمش آلومینیوم در ایرالکو آشنا و از نمایشگاه دائمی محصولات شرکت آلومینیوم ایران بازدید به عمل آوردند .

در این جلسه سرپرست محترم معاونت منابع انسانی ضمن خیر مقدم به مدعوین، توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت پذیرفته ایرالکو در حوزه زیست محیطی ارائه نمودند .

 

روابط عمومی و صنعتی ایرالکو