۱۱ دی ۱۴۰۱ | 19:51
کد خبر : 114261

بانک دی/

بانک دی در ۹ ماه، ۵۳.۸۴۴ میلیارد ریال به سپرده ها سود داد

بانک دی اعلام کرد که در 9 ماه ابتدای سال، بیش از 21.659 میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات، درآمد به دست آورده است.

به گزارش برداشت روز، بر اساس گزارش یک ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال بانک دی، این بانک خصوصی از محل سپرده گذاری نیز حدود ۱.۱۲۱ میلیارد ریال، از محل سرمایه گذاری بیش از ۳.۶۷۶ میلیارد ریال و از محل دریافت کارمزد نزدیک به ۱.۸۴۲ میلیارد ریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک دی که با نماد دی(وبدی) و سرمایه ۱۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال از بانک های فعال بازار سرمایه کشور به حساب می آید، در اطلاعیه کدال خود، مانده تسهیلات اعطایی پایان ماه نهم سال جاری را حدود ۱۸۱.۰۴۷ میلیارد ریال اعلام کرده است.

بر این اساس، عقد مرابحه با رقمی نزدیک به ۱۱۰.۹۵۲ میلیارد ریال و عقد مشارکت مدنی با رقمی بیش از ۴۸.۳۴۲ میلیارد ریال در رده های اول و دوم بالاترین میزان تسهیلات اعطایی دی در ۹ ماهه قرار گرفته اند.

در عین حال، مانده سپرده های پایان آذرماه امسال بانک دی بالغ بر ۴۷۷.۸۹۹ میلیارد ریال گزارش شده است که در بین سپرده ها، سپرده های دوساله بالاترین سهم را با مبلغ حدود ۲۸۲.۹۰۹ میلیارد ریال در اختیار دارند.

دی در ۹ ماهه به سپرده های سرمایه گذاری خود بیش از ۵۳.۸۴۴ میلیارد ریال سود پرداخت کرده است.