۲۹ آبان ۱۴۰۱ | 18:44
کد خبر : 110115

برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

برنامه کامل جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر

یکشنبه ۲۹ آبان

بازی افتتاحیه جام جهانی؛ قطر – اکوادور / گروه A / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: البیت

 

دوشنبه ۳۰ آبان

اولین بازی ایران در جام جهانی؛ انگلیس – ایران / گروه B / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

سنگال – هلند / گروه A / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

آمریکا – ولز / گروه B / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

 

سه‌شنبه یک آذر

آرژانتین – عربستان / گروه C / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: لوسیل

دانمارک – تونس / گروه D / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: شهر آموزش

مکزیک – لهستان / گروه C / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: ۹۷۴

فرانسه – استرالیا / گروه D / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

 

چهارشنبه ۲ آذر

مراکش – کرواسی / گروه F / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: البیت

آلمان – ژاپن / گروه E / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

اسپانیا – کاستاریکا / گروه E / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

بلژیک – کانادا / گروه F / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

 

پنج‌شنبه ۳ آذر

سوئیس – کامرون / گروه G / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

اروگوئه – کره جنوبی / گروه H / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: شهر آموزش

پرتغال – غنا / گروه H / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: ۹۷۴

برزیل – صربستان / گروه G / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: لوسیل

 

جمعه ۴ آذر

ولز – ایران / گروه B / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

قطر – سنگال / گروه A / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

هلند – اکوادور / گروه A / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

انگلیس – آمریکا / گروه B / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: البیت

 

شنبه ۵ آذر

تونس – استرالیا / گروه D / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

لهستان – عربستان / گروه C / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: شهر آموزش

فرانسه – دانمارک / گروه D / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: ۹۷۴

آرژانتین – مکزیک / گروه C / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: لوسیل

 

یکشنبه ۶ آذر

ژاپن – کاستاریکا / گروه E / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

بلژیک – مراکش / گروه F / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

کرواسی – کانادا / گروه F / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

اسپانیا – آلمان / گروه E / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: البیت

 

دوشنبه ۷ آذر

کامرون – صربستان / گروه G / ساعت: ۱۳:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

کره جنوبی – غنا / گروه H / ساعت: ۱۶:۳۰ / ورزشگاه: شهر آموزش

برزیل – سوئیس / گروه G / ساعت: ۱۹:۳۰ / ورزشگاه: ۹۷۴

پرتغال – اروگوئه / گروه H / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: لوسیل

 

سه‌شنبه ۸ آذر

اکوادور – سنگال / گروه A / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

هلند – قطر / گروه A / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: البیت

ولز – انگلیس / گروه B / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

ایران – آمریکا / گروه B / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

 

چهارشنبه ۹ آذر

استرالیا – دانمارک / گروه D / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

تونس – فرانسه / گروه D / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: شهر آموزش

لهستان – آرژانتین / گروه C / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: ۹۷۴

عربستان – مکزیک / گروه C / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: لوسیل

 

پنج‌شنبه ۱۰ آذر

کرواسی – بلژیک / گروه F / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: احمد بن علی

کانادا – مراکش / گروه F / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: الثمامه

ژاپن – اسپانیا / گروه E / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: خلیفه

کاستاریکا – آلمان / گروه E / ساعت: ۲۲:۳۰ / ورزشگاه: البیت

 

جمعه ۱۱ آذر

غنا – اروگوئه / گروه H / ساعت: ۱۸:۳۰ / ورزشگاه: الجنوب

کره جنوبی – پرتغال / گروه H / ساعت: ۱۸:۳۰