۲۷ آبان ۱۴۰۱ | 19:55
کد خبر : 109986

برگزاری جلسه فوق العاده هیات امنای موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ایران

جلسه فوق العاده هیات امنای موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ایران با حضور دکتر بهزاد شیری، رئیس هیات امنا و سایر اعضا در عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، در این جلسه گزارش نهایی ارزش گذاری قدرالسهم اعضا صندوق، اعم از شاغل و بازنشسته به تائید هیات امنا رسید. در ادامه، آئین نامه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، بحث و بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین گزارش پیشرفت سامانه و نحوه محاسبه قیمت های صدور و ابطال توسط شرکت مجری ارائه و مقرر شد حداکثر طی یک هفته آتی، امکان دسترسی اعضا به سامانه صندوق فراهم شود.