۱۴ آبان ۱۴۰۱ | 19:22
کد خبر : 108589

تحریم‌ها دیگر ابزار مناسبی برای کنترل ایران نیست

وزیر نفت گفت: تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند ابزارمناسبی برای کنترل ایران اسلامی باشد.

به گزارش برداشت روز، جواد اوجی در ویژه برنامه برای ایران رادیواقتصاد افزود: ایران بخش انرژی خود را با مهارت‌ها ایکه به خرج داده ضد تحریم کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: اقدامات خوبی در بخش انرژی کشور از جمله دور زدن تحریم‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، شناسایی شرکا و بازارهای مطمئن صادراتی در سطح دنیا انجام شده است.

وزیر نفت گفت: افزایش روابط با کشورهای دنیا منجربه تسریع و تسهیل عرضه نفت، گاز و معیانات گازی از ایران به بازارهای جهان شده و این بازارها نیزبسیار خوب و مطمئنی هستند.

وی در ادامه افزود: نظام سطله با دیدن اقدامات اثربخش و عزت آفرین از سوی نظام جمهوری اسلامی درجهت تضعیف تحریم‌ها و همینطور افزایش تجارت دو برابری دولت سیزدهم با همسایگان و در عین حال انجام کارهای بزرگ به شدت احساس خطر کرده است.

اوجی با بیان اینکه تهاجم تحریم تنها سلاح دشمن است، اظهارداشت: این سلاح نظام سلطه نیز به حول و قوه الهی با اقدامات مؤثر و کار آمد دولت و همینطور حضور همیشه در صحنه مردم ایران خنثی و بزودی از بین خواهد رفت.

وی اضافه کرد: وقتی دشمن از بحث تحریم ناامید شد دست به اقدامات ضد امنیتی، نا آرامی، اغتشاش، آشوب خیابانی و نظایر این در داخل کشور زد.‌