۱۰ آبان ۱۴۰۱ | 20:50
کد خبر : 108393

در جلسه علنی روز سه شنبه - 10 آبان - مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

اعتماد دوباره وکلای ملت به فاطمی امین

وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی بار دیگر به دکتر فاطمی امین اعتماد کردند.

به گزارش برداشت روز، جلسه علنی روز سه شنبه – ۱۰ آبان – مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس به بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشت.

پس از اظهار نظر نمایندگان موافق استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم اعتماد به رای نمایندگان گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با ۸۴ رای موافق ۱۸۶ رای مخالف از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بار دیگر را وی را در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا کردند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، رای گیری برای استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام شد؛ رای عدم اعتماد به هر وزیر نیازمند رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی است که فاطمی امین توانست قاطبه نمایندگان خود را با خود همراه کند و به همراهی با دولت سیزدهم ادامه دهد.

 

شاتا