۱۰ آبان ۱۴۰۱ | 10:05
کد خبر : 108280

پس از سال‌ها انتظار و با پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی در هیات وزیران به تصویب رسید

پس از سال‌ها انتظار و با پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی در هیات وزیران به تصویب رسید.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی به نقل از شادا، با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی، الحاق متنی به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن، حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین شد.

 

براین اساس نرخ به ازای هر لوکوموتیو (درهزار تعهدات ریالی بیمه) ۱۲ و نرخ به ازای هر واگن مسافری بین شهری نیز ۱۲ است.

 

همچنین نرخ حق بیمه هر واگن باربری بین شهری ۳(درهزار تعهدات ریالی بیمه) و نرخ حق بیمه لوکوموتیو یا واگن مسافری شهری (مترو) ۱/۴(درهزارتعهدات ریالی بیمه) تعیین شد.