۰۸ آبان ۱۴۰۱ | 20:00
کد خبر : 108042

افزایش ۱۶ درصدی فروش پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۸,۳۷۱,۳۰۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

به گزارش برداشت روز، براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شرکت  شاراک مشخص شد. شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۸,۳۷۱,۳۰۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶% افزایش داشته است.

«شاراک» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۶۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳۷,۵۴۲,۶۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴% رشد داشته است.