۰۶ آبان ۱۴۰۱ | 18:56
کد خبر : 107801

رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو :

حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها منطقه ای می گردد

رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح کرد: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، دکتر صلاحی رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همراه دکتر فاطمی نایب رئیس و دکتر حیدری مشاور اجتماعی این شرکت در جلسه شورای اداری شهر ستان اردکان حضور یافت با اشاره به عمومیت داشتن معضلات و آسیب های اجتماعی در جوامع در حال توسعه تصریح کرد: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: امروز مدیریت جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخصهای حکمرانی شایسته است ‌. این ویژگی می توان راهگشای بسیاری از مشکلات و نارسایی ها باشد.

بنابر این باید از ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. وی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره های کوتاه مدت حکمرانی شایسته، مدیران را با اصول متوازن توسعه و عدالت محوری با اتکا بر داشته هایمان آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات ، عملکردمان را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم .