۳۰ مهر ۱۴۰۱ | 19:04
کد خبر : 107204

افزایش تولید لوله‌گستر بعد از اورهال اساسی دستگاه‌ها

کاهش تولیدات در سال ۹۸هزینه‌های بسیاری به دوش کارخانه گذاشت که در دوسال اخیر با مدیریت صحیح نیروی‌انسانی، استفاده بهینه از تجهیزات در اثر فرایند نوسازی و اورهال اساسی دستگاه‌ها شاهد افزایش چندین برابری تولید بودیم.

به گزارش برداشت روز، مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین با بیان این که میزان تولید در سال ۹۸ کمتر از ظرفیت اسمی این کارخانه بود اظهار کرد: کاهش تولیدات در دو سال گذشته ۲۳۷میلیارد تومان هزینه به دوش کارخانه گذاشت، این رقم در سال۹۹ با افزایش فروش جبران شد و در سال ۱۴۰۰نیزافزایش دو‌برابری فروش تداوم یافت.

مهندس مازیار زند تولید ۳۰ هزار تنی و رکورد شکنی‌های بی سابقه این کارخانه استراتژیک را حاصل فرایند نوسازی و اورهال اساسی دستگاه‌ها دانست.

افزایش ۱۲ درصدی نیروی انسانی

وی به افزایش ۱۲ درصدی نیروی انسانی در کارخانه اشاره کرد و تصریح داشت: افزایش تولیدسال ۱۴۰۰سبب افزایش ۱۲درصدی نیروی انسانی شد،در سال ۹۸ حدود ۶۲۷ نفر مشغول به کار بودند، این آمار در سال ۹۹به ۶۱۲نفر کاهش یافت و در نهایت افزایش تولید سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی کارخانه را نیز ۱۲ درصد افزایش داد.

به گفته مهندس زند فرایند نوسازی در لوله‌گستر روند کاهش مصرف شمش را نیز به همراه داشت و سبب شد در نتیجه کاهش ضایعات، مصرف مواد اولیه بهینه شده و به حداقل برسد.

مهندس زند کاهش مصرف انرژی‌های پایدار و مصرف بهینه را نیز از دیگرعوامل تاثیر‌گذار ناشی از نوسازی بیان کرد.