۲۳ مهر ۱۴۰۱ | 21:39
کد خبر : 106476

مدیر روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران:

رسانه‌ها به مجاری ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه تبدیل شوند

مدیر روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید کرد: رسانه های ما می توانند از ظرفیتهای غنی خود در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه استفاده کنند.

به گزارش برداشت روز، دکتر «روح الله قاسمیان» مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان بانک گفت: بسیاری از اقتصاددانان در کشورما تاکید دارند که ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تبدیل آن به یک الگوی فراگیر در مناسبات بانکی و غیر بانکی، منجر به تقویت اقتصاد کشور و گردش سالم و مستمر منابع ملی واعتباری در آن خواهد شد.

او ادامه داد: کمتر کسی است که از آثارو تبعات فرهنگی و اقتصادی موثر ترویج فرهنگ قرض الحسنه را انکار کند. با این حال، ترویج این فرهنگ اسلامی و غنی درکشور، نیازمند استفاده از بهترین مجاری و ابزارهاست.

قاسمیان افزود: نقش رسانه ها در انتقال و ترویچ فرهنگ قرض الحسنه در جامعه غیر قابل انکار است. رسانه ها در این خصوص مسئولیت بزرگی دارند. آنها می توانند هم ضرورت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و هم آثار وتبعات در حوزه معیشتی، اقتصادی و اجتماعی را با ادبیات خاص و ناظر بر نوع مخاطبان خود، برای آنها تشریح کنند.

او تاکید کرد: محصول مسئولیت پذیری واقدامات جمعی رسانه ها در ترویج فرهنگ قرض الحسنه، ارتقای سطح معیشت عمومی خواهد بود.

مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اقدامات این مجموعه در ترویج فرهنگ قرض الحسنه در رسانه ها تصریح کرد: اساسا گردش اعتبارات به صورت قرض الحسنه، خود دارای ماهیت و پیامی فرهنگی است. یکی از برنامه ها و گامهای موثری که در راستای پیوند میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسانه ها صورت خواهد گرفت، مربوط به برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری قرض الحسنه در کشور است.

او در پایان گفت: یکی از اصلی ترین بخشهای این جشنواره، مربوط به حوزه رسانه و سرفصلهایی مانند یادداشت،گزارش، عکس خبری، گفت و گو و خبر است .برگزاری این جشنواره با حضورو مشارکت خبرنگاران و تحلیلگران مطبوعاتی ، نقطه عطفی در روابط بانک قرض الحسنه مهر ایران و اصحاب رسانه خواهد بود.

 

روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران