۲۳ مهر ۱۴۰۱ | 19:38
کد خبر : 106383

در معاملات با چک صیادی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش آگاهی مشتریان بانکی از رویه های مرتبط با قانون جدید چک و پیشگیری از وقوع هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده، موارد ذیل به اطلاع مشتریان گرامی می رسد:

به گزارش برداشت روز، به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش آگاهی مشتریان بانکی از رویه های مرتبط با قانون جدید چک و پیشگیری از وقوع هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده، موارد ذیل به اطلاع مشتریان گرامی می رسد:

۱- در زمان انجام معاملات خود حتماً از ثبت چک های صیادی توسط صادر کننده در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و در صورت عدم ثبت یا وجود هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگه چک، از پذیرش آن اکیداً خودداری فرمایید. دسترسی به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های موبایلی، شعب بانک ها، خودپردازها و یا سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکان پذیر است.

۲- رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها و یکی از روش های زیر امکان پذیر است: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یکسال، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری دارنده چک به بانک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.۳- براساس قانون جدید در صورت برگشت چک، صاحب حساب و امضا کننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می شوند: امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمامی حساب ها و کارت های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می شود، هیچ گونه تسهیلات بانکی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی شود، پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارد.۴- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد. در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری نیز بانک مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ، حسب درخواست دارنده گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر می شود.مشتریان گرامی می توانند جهت اطلاع بیشتر از قانون جدید

چک به لینک زیر مراجعه نمایند:https://www.cbi.ir/page/20914.aspx