۲۲ مهر ۱۴۰۱ | 19:06
کد خبر : 106335

سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها ۲۵ درصد کاهش می یابد

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، گفت: سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها ۲۵ درصد کاهش می یابد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از صدا و سیما، علیرضا ارسطویی با بیان اینکه سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها و سفره‌های آب زیرزمینی ۷۰ به ۳۰ درصد است، اظهار کرد: با کاهش ۸۹ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای تهران نسبت به پارسال سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع آب سطحی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، بنابراین سهم تهران از ذخایر آب سدها ۶۰ درصد و از سفره‌های آب زیرزمینی ۴۰ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، افزود: با تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر سدها نیز کاهش یافته است.

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۹۹، به علت کاهش بارندگی‌ها میزان بهره برداری از ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این روند به علت مدیریت منابع آب است.