۰۹ شهریور ۱۴۰۱ | 20:21
کد خبر : 102676

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت خبر داد:

پرداخت تمام مطالبات داروخانه های طرف قرار داد تا پایان مردادماه

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، از پرداخت کلیه مطالبات داروخانه های طرف قرار داد تا پایان مرداد ماه خبر داد.

به گزارش برداشت روز، حسین رنجبران در گفت و گو با پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در اجرای جزء یک بند س تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به پیش بینی و فراهم نمودن تمهیدات لازم در سامانه های الکترونیکی سازمان، زمینه محاسبه و پرداخت هزینه های ناشی از تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی دارو مهیا شد.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: دومین مرحله پرداخت هزینه های ناشی از تغییر سیاست های نرخ ارز ترجیحی دارو‌ به داروخانه های طرف قرار داد سراسر کشور عملیاتی شد.

وی تصریح کرد: با اختصاص وجوه اخیر به ادارات کل بیمه سلامت استان ها، طی روزهای آتی کلیه مطالبات داروخانه های طرف قرارداد تا پایان مرداد ماه پرداخت می شود.