۰۷ شهریور ۱۴۰۱ | 19:38
کد خبر : 102318

با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران؛

تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه انسانی سندیکای بیمه گران ایران

کارگروه تخصصی سرمایه انسانی بعنوان هفدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز بکار کرد.

به گزارش برداشت روز، نخستین جلسه کارگروه تخصصی سرمایه انسانی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

در این جلسه دکتر کریمی ضمن خوشامد گویی به اعضای کارگروه، به تبیین اهمیت نیروی انسانی کارآمد و پویا پرداخت و آموزش کارکنان خبره صنعت را در پیشبرد اهداف عالیه موسسات و صنعت بیمه موثر دانست.

در نخستین جلسه این کارگروه ضمن معرفی اعضاء در خصوص آئین نامه داخلی کارگروه و انتخاب دبیر در جلسه آتی بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است کارگروه تخصصی سرمایه انسانی سندیکای بیمه گران ایران هفدهمین کارگروه تخصصی این نهاد صنفی است و در آن مدیران منابع انسانی و اداری موسسات بیمه عضویت دارند

 

روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران