۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | 20:39
کد خبر : 102178

مدیرعامل شرکت بیمه دی از سمت خود استعفاء داد

محمد کشاورز که چندین سال مدیرعاملی شرکت بیمه دی را برعهده داشت، استعفای کتبی خود را رسماً به هیات مدیره این شرکت تقدیم کرد.

به گزارش برداشت روز، پس از تایید استعفاء توسط هیات مدیره تا برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده سکان هدایت شرکت بیمه دی توسط سرپرست موقت اداره خواهد شد.