۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | 19:56
کد خبر : 101796

مودیان مشمول مالیات مقطوع بخوانند

واریزها، مبنای محاسبه مالیاتی

محاسبه مالیات مقطوع بر اساس اطلاعات فروش یا واریز به پوزها انجام گرفته است.

به گزارش برداشت روز، داود منظو، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار اخبار پولی مالی درباره انتشار خبر عدم نیاز ارایه اظهار نامه برای درآمدهای زیر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گفت: در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ این فرصت را قانونگذار به سازمان امور مالیاتی داده که بدون دریافت اظهار نامه، برای یک سری از مشمولین، مالیات مقطوع تعیین شود.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: پیشتر آستانه کسانی که می توانستند مالیات مقطوع پرداخت کنند کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بود. اما با دریافت مجوز از مراجع قانونی، سقف تعیین مالیات مقطوع چهار میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

 

وی تصریح کرد: البته عدم نیاز به ارایه اظهار نامه به این معنی نیست که این عده مشمول مالیات نمی شوند بلکه به این معنی است که این گروه نیاز به ارایه اظهار نامه ندارند و سازمان برای آنها مالیات مقطوع تعیین می کند و ایشان می توانند این مالیات را بپذیرند و یا نپذیرند.

 

منظور افزود: پارسال تعداد کسانی که مشمول مالیات مقطوع شده بودند یک میلیون و هفتصد و پانزده هزار نفر بود و امسال تعداد مشمولین مالیات مقطوع به سه میلیون و سی صد هزار نفر بالغ شده است.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: محاسبه مالیات مقطوع بر اساس اطلاعات فروش که همان واریز به پوزها بوده عمل شده است یعنی سازمان امور مالیاتی سعی کرده رعایت عدالت را جهت تعیین مالیات به عمل آورد.