۰۲ شهریور ۱۴۰۱ | 19:32
کد خبر : 101696

حمید فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن سیمان شد

جلسه هیات مدیره انجمن سیمان در روز دوشنبه مورخ 31 مرداد ماه برگزار و در این جلسه حمید فرمانی، مدیرعامل سیدکو به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

به گزارش برداشت روز، این جلسه از ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و با توجه به تغییر نمایندگان شرکت های سیمان مازندران، سیمان ارومیه، سیمان داراب (اعضای حقوقی)، طبق دستور جلسه به منظور مشخص شدن سمت های اعضا رای گیری به عمل آمد که براساس آن، به ترتیب جناب آقایان:

– حمید فرمانی به عنوان رییس هیات مدیره

– مصطفی شهریاری به عنوان نایب رییس هیات مدیره

– حامد عطاری به عنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار انتخاب شدند.

همچنین بعد از مشخص شدن اعضای هیات رییسه، در خصوص سایر مسائل از جمله تامین سوخت زمستانی و ضرورت بازنگری در تعیین قیمت های پایه سیمان در بورس کالا بحث و تبادل نظر به عمل آمد.