۰۲ شهریور ۱۴۰۱ | 12:43
کد خبر : 101626

بازتاب حضور گسترده گروه صنعتی ایران خودرو و TARAدر رسانه های روسیه

سر بلند با ایرانی و ایران خودرو