۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | 23:38
کد خبر : 101236

بیمه‌زندگی‌خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری

بر اساس ارزیابی بیمه مرکزی شرکت بیمه‌زندگی‌خاورمیانه در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار گرفت.

به گزارش برداشت روز، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه کشور نسبت توانگری شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی نسبت توانگری شرکت بیمه‌زندگی‌خاورمیانه بر اساس آخرین صورت‌های مالی( دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) و پس از اعمال تعدیلات برای سال ۱۴۰۱ معادل ۳۰۸ درصد در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار دارد.

این ارزیابی هر ساله بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته انجام می‌شود. بر اساس آئین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی سالانه خود را پس از تصویب در مجمع عمومی، محاسبه و همراه با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ارسال کنند.

بیمه زندگی خاورمیانه طی پنج سال در بالاترین سطح توانگری مالی با نسبت بالا قرار گرفته است.

 

روابط عمومی بیمه زندگی خاورمیانه