۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | 19:59
کد خبر : 101072

با همدلی، گامهای استوار بر می داریم

قدردانی مدیرعامل وهیئت مدیره شرکت بیمه معلم از کلیه کارکنان و نمایندگان

پیام قدردانی مدیرعامل وهیئت مدیره شرکت بیمه معلم از کلیه کارکنان و نمایندگان منتشر شد.

به گزارش برداشت روز، در پی افزایش سطح توانگری بیمه معلم برای دومین سال پیاپی …

خداوند را شاکریم که توانستیم در سال ۱۴۰۱ کارنامه بیمه معلم را با تقویت سطح توانگری مالی درخشان کنیم.

برکسی پوشیده نیست این موفقیت که مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، در سایه همدلی و انسجام سازمانی محقق شده است.

افزایش سطح توانگری مالی بیمه معلم نسبت به سال قبل، بر اساس برنامه ریزی استراتژیک با اتکا به تمرکز بر رشته های بیمه ای کم ریسک، توازن ترکیب پرتفوی و اعتماد سهامداران در افزایش سرمایه، حاصل شده است.

اما نکته اساسی؛ تخصص و حرفه ای گری سازمانی است که با فعالیت دلسوزانه شما کارکنان و نمایندگان شریف به ثمر رسیده است.

این موفقیت را به کارکنان متخصص و حرفه ای بیمه معلم در صف و ستاد تبریک ‌می گوییم و بر این باوریم که این دستاورد در سال بعد دو چندان خواهد شد.

 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت بیمه معلم