۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | 19:51
کد خبر : 101030

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران:

تلاش می‌کنیم خدمات بیمه‌ای بهتری در اختیار زوج‌های نابارور قرار گیرد

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به ارایه خدمات بیمه ای بهتر و با کیفیت به زوج های نابارور تاکید کرد.

به گزارش برداشت روز، مهدی رضایی در گفت وگو با پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران گفت: خدمات مربوط به ناباروری در مجموع جزء خدمات گران قیمت محسوب می شود، خوشبختانه از سال گذشته این خدمات برای نخستین بار تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته است؛ چون در سال اول خدمت بود، مشکلاتی در نحوه ارایه خدمت توسط سازمان های بیمه گر مشاهده شد.

وی افزود: به تدریج اشکالات مشخص شده و ما در سیر تکاملی شاهد ارتقای خدمات هستیم، سال گذشته بسته هایی توسط شورای عالی بیمه تدوین و ابلاغ شد که ارایه دهندگان خدمت معترض این بسته ها بودند زیرا محدودیت هایی را اعمال می کرد به نوعی که ارایه دهندگان خدمت متضرر می شدند بنابر این برای عقد قرار داد ارایه دهندگان خدمت تمکین نمی کردند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه در ارایه خدمات تجدید نظرهایی صورت گرفت تصریح کرد: در حال حاضر خدمات ارایه می شود و بیمه بدون سقف خدمات را خریداری می کند، ضمن اینکه تعرفه های تحت پوشش در سازمان های بیمه گر پایه بر مبنای تعرفه های دولتی انجام می شد که این مساله هم مورد نقد بود؛ در حال حاضر تعرفه های عمومی هم که تقریبا ۱.۵ برابر تعرفه های دولتی محسوب می شود تحت پوشش قرارگرفته است که امیدواریم با تقویت منابع، به تعرفه های بخش خصوصی مصوب دولت نیز در آینده تعمیم یابد.

رضایی با بیان اینکه بهتر است مردم از خدمات در بخش دولتی استفاده کنند اظهار داشت: در بخش دولتی ۹۰ درصد خدمات در بخش سرپایی و بستری تحت پوشش قرار دارد، ۱۰ درصد فرانشیز توسط بیمه شده پرداخت می شود، اگر بیمه شده ای به بخش خصوصی مراجعه کند، تعرفه عمومی که تقریبا ۱.۵ برابر تعرفه دولتی است مبنای پرداخت بیمه ها قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر سقف ارایه خدمات برای درمان ناباروری نیز برداشته شده است گفت: اگر افرادی ناباروری ثانویه داشته باشند نیز خدمات برای آنها درنظرگرفته شده است، همچنین سقط های مکرر نیز به خدمات بیمه ای اضافه شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: یکی از راهکارهای درست در هزینه کرد نظام سلامت و بهبود اثر بخشی آن استفاده منابع از طریق بیمه ها است، لذا عملکرد این دو سال گذشته نیز نشان می دهد که با توجه به این رویکرد دقیق تر به اهداف نزدیک می شویم.