۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | 23:26
کد خبر : 100908

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سلامت ایران:

تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی خدمات دارویی، دست سودجویان را کوتاه می‌کند

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به طرح تغییر مدل پرداخت یارانه دارو گفت: با این اقدام که بصورت ضربتی اجرا شد، از دست درازی افراد سودجو به منابع ملی جلوگیری گردید.

به گزارش برداشت روز، مهدی قنادی در گفت وگو با پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای طرح تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی دارو، در ابتدای طرح باعث ایجاد اضطراب بین بیمه‌شدگان شده بود، ولی با مدیریت صحیح در استان ها علیرغم شروع ضربتی، توانستیم فرصت برنامه ریزی را از دست افراد سودجو گرفته و بازار دارو را به سمت منافع بیمه شدگان ( بیماران) هدایت نماییم بصورتی که ضمن افزایش تعداد در تعهد، در بسیاری از داروها، سهم پرداختی بیمه شده نسبت به قبل کاهش داده شد.

وی هدف از اجرای ضربتی این طرح را جلوگیری از جبهه گیری و فرصت طلبی عده ای منفعت طلب دانست.

قنادی قاچاق دارو را بخشی از سودجویی های قبل دانست و افزود: با اجرای این طرح دست افراد زیادی از این بازار بریده شده است و طبیعی است که عده‌ای معترض باشند.

وی گفت: کار با سامانه نسخه نویسی الکترونیکی دارای پیچیدگی های خاصی بوده و در واقع زحمت اصلی بر دوش تک تک همکاران استانی است که شایسته تقدیر و تشکر می باشند.

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به جبهه گیری و مقاومت عده ای در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کرد: علیرغم تمام مانع پراکنی ها، همکاران ما در استان ها توانستند جبهه مقاومت را شکسته و به اهداف خود در این زمینه برسند به نوعی که پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مراکز تشخیصی و درمانی حاضر به برگشت به نسخه کاغذی نمی باشند و اجرای قبلی نسخه الکترونیک موجب پیاده سازی پرداخت یارانه دارو در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه اجتماعی گردید و بدون زیر ساخت الکترونیک پرداخت یارانه به دارو تقریبا غیر قابل تصور بوده و موجب آشفتگی در نظام درمان می شد و تلاش سنوات قبل سازمان‌های بیمه پایه برای الکترونیکی نمودن امور مربوط به درمان، موجب اجرای راحت قوانین و احقاق حقوق بیمه شدگان گردید.

وی هدف از ارزیابی میدانی و نظارت بر فعالیت ها را شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف و اشکالات موجود در ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد.

قنادی با اشاره به راه‌اندازی سامانه های هوشمند در سازمان بیمه سلامت گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته باید مدل های سازمانی نیز تغییر یابند و یکی از نتایج همین پایش های استانی می تواند تغییر مدل ها باشد.

وی با تاکید بر اهمیت مسئله نظارت در فرآیند ها افزود: ما سه نوع نظارت در سازمان داریم که مرحله نخست قبل از ارائه خدمات صورت می گیرد تا در صورت مشاهده نقص ها و کاستی‌ها، مشکلات قبل از ارائه خدمات به بیمه شدگان رفع شود. نظارت بعدی نظارت حین خدمت است که توسط سامانه ها به صورت آنلاین کنترل می شود و در نهایت نظارت بعد از ارائه خدمات را داریم که به بررسی عملکرد ها از طریق بررسی انحراف معیار در داده ها طی ماههای بعد از ارائه خدمت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان با تاکید بر اینکه ما به مرحله ای رسیده ایم که باید نظارت بر کیفیت ارائه خدمات داشته باشیم افزود: قبل از راه اندازی سامانه های الکترونیک امکان کنترل و نظارت منسجم بر انجام فرآیند ها چه در مرحله قبل از ارائه خدمت، چه حین خدمت و چه بعد از خدمت نداشتیم، اما اکنون می توانیم ریز به ریز عملکردها را بررسی نماییم.