شرکت های پرداخت
سبد بزرگ قمی‌ها برای خرید سهام با آپ

سبد بزرگ قمی‌ها برای خرید سهام با آپ

پیشتازی پرداخت الکترونیکی ملت بین دوازده شرکت

پیشتازی پرداخت الکترونیکی ملت بین دوازده شرکت

داتین و پرداخت نوین در حوزه کارت اعتباری همکاری می‌کنند

داتین و پرداخت نوین در حوزه کارت اعتباری همکاری می‌کنند

برگزاری اختتامیه جشنواره فین‌تک فارم با همکاری بانک کشاورزی

برگزاری اختتامیه جشنواره فین‌تک فارم با همکاری بانک کشاورزی

آمار شاپرک نشان داد: بانک ملت پرچمدار کارت های اعتباری

آمار شاپرک نشان داد: بانک ملت پرچمدار کارت های اعتباری

مجمع سالانه آسان پرداخت برگزار شد

مجمع سالانه آسان پرداخت برگزار شد

برنده خودرو جشنواره طلایی منطقه آزاد ارس مشخص می شود

برنده خودرو جشنواره طلایی منطقه آزاد ارس مشخص می شود

یک کیف پول با صاحبانی بیشتر از جمعیت کانادا

یک کیف پول با صاحبانی بیشتر از جمعیت کانادا

امکان انتقال وجه از مبدا کارت سه بانک در نرم افزار فام

امکان انتقال وجه از مبدا کارت سه بانک در نرم افزار فام

خرید شارژ تنها با یک لمس از طریق همراه کارت

خرید شارژ تنها با یک لمس از طریق همراه کارت