شرکت های پرداخت
رونمایی ایران کیش از عملیات پرداخت موفق مبتنی براستاندارد EMV

رونمایی ایران کیش از عملیات پرداخت موفق مبتنی براستاندارد EMV

خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با “اپلیکیشن سکه”

خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با “اپلیکیشن سکه”

نخستین شرکت در صنعت رایانه کشور را بشناسیم

نخستین شرکت در صنعت رایانه کشور را بشناسیم

تندیس جشنواره مشتری مداری به پرداخت الکترونیک سپهر رسید

تندیس جشنواره مشتری مداری به پرداخت الکترونیک سپهر رسید

کسب رتبه ۲۱۶ توسط تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

کسب رتبه ۲۱۶ توسط تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

غیرحضوری بودن تمام مراحل درخواست کارت اعتباری سهام عدالت

غیرحضوری بودن تمام مراحل درخواست کارت اعتباری سهام عدالت

مومن واقفی: ورود ایران کیش به شاپرک ۲ قدرتمند بود

مومن واقفی: ورود ایران کیش به شاپرک ۲ قدرتمند بود

کسب درآمد با موبایل در لیگ بیمه آپ

کسب درآمد با موبایل در لیگ بیمه آپ

تجلیل و تکریم از مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در جشنواره “کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور”

تجلیل و تکریم از مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در جشنواره “کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور”

خدمات جدید بانک ملی برای خرید از فروشگاه‌ها

خدمات جدید بانک ملی برای خرید از فروشگاه‌ها