انرژی
کمک 90 میلیارد ریالی شورای راهبردی در تأمین تجهیزات بیمارستانی

کمک 90 میلیارد ریالی شورای راهبردی در تأمین تجهیزات بیمارستانی

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان: توجه به نیازهای کمیته امداد برای رفع بخشی از محرومیت های جامعه در اولویت شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس است

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان: توجه به نیازهای کمیته امداد برای رفع بخشی از محرومیت های جامعه در اولویت شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس است

جزییات مناقصه و مزایده شرکت فجر انرژی خلیج فارس

جزییات مناقصه و مزایده شرکت فجر انرژی خلیج فارس

از ایثارگران پتروشیمی ایلام تقدیر شد

از ایثارگران پتروشیمی ایلام تقدیر شد

ورود پتروشیمی کارون به بورس، احتمالاً 1400

ورود پتروشیمی کارون به بورس، احتمالاً 1400

عزم جدی توسعه معادن و فلزات در توسعه زیرساختهای انرژی، اکتشاف و حمل و نقل

عزم جدی توسعه معادن و فلزات در توسعه زیرساختهای انرژی، اکتشاف و حمل و نقل

چرا می‌گویند فجر انرژی حافظ محیط زیست است؟

چرا می‌گویند فجر انرژی حافظ محیط زیست است؟

تامین کامل برق پتروشیمی های منطقه عسلویه

تامین کامل برق پتروشیمی های منطقه عسلویه

سد گتوند پرونده حقوقی بابت تملک اراضی مخزن خود ندارد

سد گتوند پرونده حقوقی بابت تملک اراضی مخزن خود ندارد

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی دهدشت برگزار شد

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی دهدشت برگزار شد