بانک و بیمه
تامین بدهی بیمه ایثارگران از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

تامین بدهی بیمه ایثارگران از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

چگونگی مواجهه بیمه گران با آثار منفی شیوع کرونا

چگونگی مواجهه بیمه گران با آثار منفی شیوع کرونا

تقدیر رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد از آتش نشانان

تقدیر رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد از آتش نشانان

بیمه ‌آسیا بیمه‌گذاران خود را به دریافت الحاقیه بیمه بدنه اتومبیل فرا خواند

بیمه ‌آسیا بیمه‌گذاران خود را به دریافت الحاقیه بیمه بدنه اتومبیل فرا خواند

جذب ۱۴۲۳ نفر در شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی

جذب ۱۴۲۳ نفر در شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ خبر داد: اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی روستاییان در دو استان خوزستان و هرمزگان

مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ خبر داد: اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی روستاییان در دو استان خوزستان و هرمزگان

رشد درآمد و سود پایدار در بیمه نوین حاصل همراهی شبکه فروش این شرکت است

رشد درآمد و سود پایدار در بیمه نوین حاصل همراهی شبکه فروش این شرکت است

صدای صنعت بیمه را به گوش مسئولان می رسانیم

صدای صنعت بیمه را به گوش مسئولان می رسانیم

«ودی» به بازار اول فرابورس راه یافت

«ودی» به بازار اول فرابورس راه یافت

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران: وضعیت بهداشت و دهان می‌تواند بر سلامتی کلی افراد تاثیر بگذارد

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران: وضعیت بهداشت و دهان می‌تواند بر سلامتی کلی افراد تاثیر بگذارد