“وام بیمه تجارت” خدمتی نو از بیمه تجارت‌نو

“وام بیمه تجارت” خدمتی نو از بیمه تجارت‌نو

به گزارش برداشت روز، طرح “وام بیمه تجارت” در راستای اجرای نقش حمایتی بیمه از سازمان‌ها و صنایع بزرگ و زیرساخت‌های کشور طراحی گردیده، بدیهی است کارخانه‌های تولیدی و صنایع مادر به واسطه نوع و حجم فعالیت خود مورد تهدید مخاطرات متنوع و متعدد و بعضاً بسیار سنگین از نظر مالی قرار دارند، و قاعدتاً […]

آخرین اخبار