۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | 18:59
کد خبر : 41989

دکترخرمی شاد عضوهیئت عامل ایمیدرو:

شرکت ملی فولاد ایران باید به جایگاه واقعی خودش برسد

فولاد و توسعه : عضوهیئت عامل ایمیدرو درمراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل سابق وسرپرست جدید شرکت ملی فولادایران اظهارداشت : شرکت ملی فولاد ایران درجایگاه واقعی خودقرارندارد وهمه باید تلاش کنند این جایگاه بدست آید.

به گزارش برداشت روز، دکترامیرخرمی شاد با بیان مطلب فوق افزود: خود بنده ازسال ۸۹ تاکنون نسبت به جایگاه شرکت ملی فولاد ایران معترض بودم وتلاشم این بوده است که کلیه طرح های زنجیره فولاد باید ازمسیراین شرکت اجرایی شود.

دکترخرمی شاد گفت : من درخصوص جایگاه این شرکت حرفهای زیادی دارم که امیدوارم درآینده دریک فرصت مناسب مطرح کنم.

وی افزود : پذیرش مسئولیت یک سختی ها دارد که مدیران جدید باید وارد این میدان شوند ، و جناب آقای دکترنادری درهمین مدت کوتاه منشا خیروبرکت بودند که ازنزدیک شاهدتلاش وپشتکارایشان برای ساماندهی طرح های فولادی بخصوص فولاد قائنات بودم وازایشان تشکرمی کنم . دکترخرمی  شاد درادامه افزود : آقای مهندس رشیدی هم ازمدیران آشنا به این شرکت هستند وازهمکاران خود شما بوده اند ، وامیدوارم به کمک همین تیم طرح های برزمین مانده رابه سرانجام برسانند.

وی برای همه پرسنل ودست اندرکاران شرکت ملی فولاد ایران آرزوی موفقیت کرد.