۰۲ اسفند ۱۳۹۹ | 18:53
کد خبر : 41719

معاون درمان وزارت بهداشت:

زمانبر بودن هماهنگ کردن اجزای سلامت برای خدمات الکترونیک

اگر خدمات در حوزه سلامت با تعلل همراه شده یا منجر به افزایش هزینه شود، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش برداشت روز، براساس گزارش بیمه سلامت؛ قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درباره ارائه خدمات الکترونیکی در نظام سلامت افزود: بزرگترین داده‌ها مربوط به حوزه سلامت است. سالانه ۱۱ میلیون پرونده بیمارستانی تشکیل شده و بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون خدمات سرپایی در سال داریم. این داده‌ها مربوط به هر بیماراست. تبادل داده‌ها نیازمند زیرساخت بوده و بخش عمده‌ای از آن آماده شده است. یعنی برای نسخه پیچی در داروخانه‌ها نرم افزار وجود دارد و برای نسخه نویسی نیز نرم افزار داریم. همچنین در بیمارستان‌ها نرم افزارهای HIS داریم. ولی همه این موارد باید به یکدیگر متصل شوند.

وی ادامه داد: خدمات در حوزه سلامت باید به موقع باشد، زیرا حیاتی است. اگر خدمات در حوزه سلامت با تعلل همراه شده یا منجر به افزایش هزینه شود، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. هماهنگی اجزای مختلف نظام سلامت با یکدیگر باید انجام شود که به زمان نیاز دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: فرض کنید شخصی برای دریافت خدمات سلامت، امروز به یک مطب مراجعه کرده و فردا به یک مرکز جراحی محدود مراجعه کرده و بعد به بیمارستان تامین اجتماعی یا خصوصی یا دولتی برود. انتقال این داده‌ها بین سازمان‌های مختلف دشوار است.

جان بابایی گفت: قطعات مختلف برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت وجود دارد و باید به یکدیگر متصل شوند. این زبان مشترک ایجاد شده و هماهنگی موجود منجر به تسریع انتقال داده‌ها خواهد شد.

وی اظهار کرد: از طرفی هیچ وقت در حوزه خدمات الکترونیک به درستی از سرمایه گذاری برون سازمانی استفاده نکردیم، در حالی که خدمات الکترونیک پر هزینه است. وقتی می‌خواهیم خدمات الکترونیک را ارزان بخریم و به نتیجه مطلوب برسیم، امکان پذیر نیست. راهی جز این نداریم که از خدمات اپراتورها و بخش خصوصی استفاده کنیم.