۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | 19:01
کد خبر : 41069

جلسه معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان با مجموعه مدیریت معادن و پرسنل واحد معدن

جلسه معاونت فنی و بهره برداری با پرسنل واحد معدن مجتمع سنگان برگزار گردید.

به گزارش برداشت روز، جلسه معاونت فنی و بهره برداری با پرسنل واحد معدن مجتمع سنگان برگزار گردید که در ابتدا دکتر شهمیری انتصاب دکتر کرمانی را بعنوان معاونت فنی و بهره برداری مجتمع معادن سنگ آهن سنگان تبریک گفتند سپس به معرفی بخش های مختلف واحد معدن و پرسنل شاغل در بخش های مختلف و شرح وظایف هر بخش پرداختند. در ادامه گزارش فعالیت های اجرایی و عملیاتی در معادن توسط پرسنل این واحد تشریح گردید.

در پایان مباحث و موارد فنی بخش های مختلف معادن از جمله بحث دیسپچینگ در قرارداد های پیمانکاران گروه الف و گروه ب مجموعه معادن سنگ آهن سنگان، نقاط قوت و ضعف در خوراک دهی به سرمایه گذاران (کارخانه ها) در مجموعه معادن سنگ آهن سنگان و بررسی مباحث فنی، قراردادی، کمی و کیفی خوراک دهی به سرمایه گذاران، بررسی نیازهای آموزشی و نرم افزاری تخصصی پرسنل واحد معدن، بررسی ظرفیت پشت سکوهای کراشر سرمایه گذاران و دامپ های تحویل بار، چکیده ای از فعالیت های انجام شده و اصلاح گزارشات معادن ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران، بررسی موضوعات کاربردی در حوزه معادن درتعامل با دانشگاه و مراکز علم و فن آوری، پیگیری موضوع آب در معدن دردوی و مکاتبات انجام شده در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

روابط عمومی مجتمع سنگان