۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | 18:39
کد خبر : 40920

جلسه آنلاین ارائه نرم افزار های CMMS توسط دو شرکت طراح نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری

جلسه آنلاین ارائه نرم افزار های CMMS توسط دو شرکت طراح نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری با حضور معاونت فنی و بهره برداری و مدیر خدمات فنی و پشتیبانی برگزار گردید.

به گزارش برداشت روز، جلسه آنلاین ارائه نرم افزار های CMMS توسط دو شرکت طراح نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری با حضور معاونت فنی و بهره برداری و مدیر خدمات فنی و پشتیبانی برگزار گردید.

 

استقرار این سیستم با هدف مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد CMMS و گردآوری کلیه اطلاعات و داده های فنی مربوط به تجهیزات و ماشین آلات، چه از نظر نگهداری و چه از نظر تعمیرات فنی بر روی تجهیز و همچنین پایش مصرف انرژی می باشد که می توان گزارشات و شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI را محاسبه و تحلیل نمود.

 

روابط عمومی مجتمع سنگان