۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | 18:46
کد خبر : 39812

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت مطرح کرد

اجرای نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در ۴ استان

طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در چهار استان کشور به صورت آزمایشی و برای ۵۲۲ هزار بیمه شده سازمان بیمه سلامت اجرایی می شود.

به گزارش برداشت روز، محمدرضا میرزایی مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت درباره اجرای آزمایشی نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت در چهار استان بیان کرد: تئوری طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت از یک سال قبل در سازمان بیمه سلامت مطرح بود که با موافقت مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از چهار ماه قبل مقدمات آن فراهم شد. از آنجا که بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت حدود ۱۳ میلیون نفرهستند و به صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند، بر اساس قانون باید برای دریافت خدمات تخصصی سلامت از طریق نظام ارجاع اقدام کنند.

وی ادامه داد: شیوه نامه اجرایی و پیش نویس این طرح توسط کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب سازمان تدوین و به ادارات کل استان‌های پایلوت ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی در چهار استان کردستان، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری به صورت آزمایشی با توجه به شرایط مناسب این استان‌ها از نظر تعداد پزشک و خدمات الکترونیک از حدود چهار هفته قبل در مجموع برای ۵۲۲ هزار نفر بیمه شده شروع شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح عمل به بند الف تبصره ١٧ قانون بودجه سال جاری است تا خدمات سلامت بر اساس سطح بندی و به درستی در اختیار بیمه شده قرار گیرد و از طرفی دسترسی بیمه شدگان به بخش خصوصی نیز فراهم شود. همچنین در صورتی که این اقدام به درستی صورت گیرد، در آینده شاهد کاهش هزینه‌های سطح ۲ و ۳ خدمات سلامت نیز خواهیم بود.

میرزایی اظهار کرد: دراین طرح برای پزشکان به ازای دو شیفت کار هزار نفر و برای پزشکان تک شیفت ۵۰۰ نفر جمعیت در نظر گرفته شده که بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به انتخاب یا تغییر پزشک خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: الکترونیکی شدن خدمات گام دوم طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت است. این اقدام پیش زمینه اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت است. در گام سوم باید ارجاع به واحدهای پاراکلینیک نیز به صورت الکترونیک انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر تبصره ۱۷  قانون برنامه سال آینده بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت می‌توانند از طریق نظام ارجاع از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.

میرزایی بیان کرد: ارجاع به بخش‌های تخصصی سطح ۲ و ۳ خدمات سلامت، گام چهارم طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه همگانی سلامت است. این اقدام به هماهنگی بیشتر با معاونت فناوری اطلاعات و اتصال به سامانه‌های سطح یک وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر نیاز دارد تا بتوانیم همه اطلاعات را در سامانه ثبت کنیم. بطور قطع این اقدام باعث می‌شود که همه اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت نیز قرار گیرد که می‌توان امیدوار بود در آینده‌ همه اقدامات به صورت الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: در صورت آماده شدن مدل اجرایی برنامه پزشکی خانواده از سوی وزارت بهداشت این آمادگی از سوی بیمه سلامت وجود دارد که در چهار استان پایلوت این برنامه را مبتنی بر نظام ارجاع اجرایی کند./ ایرنا