۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | 18:21
کد خبر : 39645

با امضای تفاهم‌نامه بیمه‌ای؛

هلدینگ شیرین وطن، سرمدی شد

با امضای تفاهم‌نامه بیمه‌ای، هلدینگ بزرگ شیرین وطن تبریز و منطقه برق آذربایجان به جمع مشتریان بیمه سرمد پیوستند.

به گزارش برداشت روز، در سفر کاتب رئیس هیات مدیره شرکت به تبریز، تفاهم‌نامه بیمه‌ای میان بیمه سرمد و هلدینگ صنایع غذایی شیرین وطن به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه به امضای دکتر کاتب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد و خلیل وطن‌دوست مدیرعامل گروه صنایع غذایی شیرین وطن رسید.

گروه صنایع غذایی شیرین وطن، یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان آذربایجان شرقی است که چندین سال به عنوان صادرکننده برتر کشور انتخاب شده است.

هم‌چنین، تمامی پست‌های برق منطقه آذربایجان نیز با امضای قرادادی، تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت. به موجب این قرارداد، تمامی پست‌های برق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گرفتند. ، هلدینگ بزرگ شیرین وطن تبریز و منطقه برق آذربایجان به جمع مشتریان بیمه سرمد پیوستند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در سفر کاتب رئیس هیات مدیره شرکت به تبریز، تفاهم‌نامه بیمه‌ای میان بیمه سرمد و هلدینگ صنایع غذایی شیرین وطن به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه به امضای کاتب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد و دکتر خلیل وطن‌دوست مدیرعامل گروه صنایع غذایی شیرین وطن رسید.

گروه صنایع غذایی شیرین وطن، یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان آذربایجان شرقی است که چندین سال به عنوان صادرکننده برتر کشور انتخاب شده است.

هم‌چنین، تمامی پست‌های برق منطقه آذربایجان نیز با امضای قرادادی، تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت. به موجب این قرارداد، تمامی پست‌های برق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گرفتند. /  بیمه سرمد