۲۰ دی ۱۳۹۹ | 21:11
کد خبر : 36228

عملیات خرید یک عدد Basket Screen جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه یک

نوع

فراخوان

شماره

۹۹/۳۱

سازمان مرکزی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

سازمان برگزار کننده

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

نوع برگزاری

 

موضوع

 

حوزه فعالیت

 

توضیح مختصر

 

قیمت پیوست

۰ ریال

 

اطلاعات تکمیلی
واحدپولی برآورد مالی

ریال

محدوده

داخلی

وضعیت برگزاری

عادی

توضیحات

 

آگهی استعلام شماره :۹۹/۳۱

موضوع : عملیات خرید یک عدد Basket Screen جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه یک

مهلت اقدام ۵ روز پس از درج آگهی