۲۰ دی ۱۳۹۹ | 20:49
کد خبر : 36158

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۰۷/۹۹/پ

بانک ایران زمین در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب ساختمان های ستادی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

به گزارش برداشت روز؛ متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲-۱۲۲۵۵۹-۱۳-۱۹۸ به نام مزایده و مناقصه امور مالی بانک ایران زمین از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش خیابان نیک رای، پلاک ۱/۱ طبقه اول، اداره پشتیبانی جهت دریافت اسناد مراجعه کرده و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ به واحد مذکور تسلیم نماید.

 

منبع: روابط عمومی بانک ایران زمین