۰۲ آذر ۱۳۹۹ | 18:45
کد خبر : 30587

مدیر بیمه های عمر و سامایه گذاری بیمه تعاون :

قوانین و مقررات بیمه های زندگی نیاز به بازنگری دارد

قوانین و مقررات بیمه های زندگی همیشه نیاز به بازنگری دارد و بایستی باتوجه به نیاز و خواسته جامعه و مشتریان خود روز آمدشود.

به گزارش برداشت روز، محمد حسین یوسفی، مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه تعاون اعلام کرد: قوانین و مقررات بیمه های زندگی همیشه نیاز به بازنگری دارد  و بایستی باتوجه به نیاز و خواسته جامعه و مشتریان خود روز آمدشود.

صنعت بیمه  افراد باسواد و تحصیل کرده زیادی را با طرح ها و ایده های نو در دل خود دارد که می توانند صنعت بیمه را به خصوص در بخش بیمه های زندگی متحول کند.