۲۸ آبان ۱۳۹۹ | 19:00
کد خبر : 30190

درسال۱۳۹۹ صورت گرفت:

افزایش توان حمایتی بانک کشاورزی با رشد ارزان قیمت

سهم سپرده های ارزان قیمت از کل مبلغ سپرده های مردمی بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۳۶ درصد بود و این نسبت در عرض دو سال با ۱۹ درصد افزایش به ۵۵ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۹ رسید.

به گزارش برداشت روز به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سهم سپرده های ارزان قیمت از کل مبلغ سپرده های مردمی بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۳۶ درصد بود و این بانک توانست با اهتمام برای ارائه خدمات نوین بانکی و جلب رضایت مشتریان ، ضمن رعایت مقررات بانک مرکزی، این نسبت را در عرض دو سال با ۱۹ درصد افزایش به ۵۵ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۹ برساند.

در هشت ماهه نخست سال جاری رشد سپرده های مردمی این بانک بالغ بر ۲۳ درصد بوده است که این موفقیت در کنار افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت و رسیدن آن به نسبت ۵۵ درصد ، توان حمایتی بانک کشاورزی از رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی را بیش از پیش ارتقا داده است.

بر اساس این گزارش، چنین ترکیب موفق سپرده ای در کمتر بانکی دیده می شود و نشان دهنده توفیق بانک کشاورزی در ارائه خدمات نوین بانکی، سلامت اداری و اهتمام کارکنان به جلب رضایتمندی مشتریان است . اعتماد و انتخاب مشتریان بانک کشاورزی برای سپرده گذاری در این بانک، به مشارکت در رونق اقتصادی بخش کشاورزی منجر خواهد شد.