۲۵ آبان ۱۳۹۹ | 19:15
کد خبر : 29622

به منظور ارزش آفرینی؛

صندوق امانات بانک ایران زمین، راهی برای اشیای ارزشمند مشتریان

مشتریان بانک ایران زمین می توانند اسناد، اوراق و اشیای ارزشمند خود را که نگهداری آن­ها در خارج از بانک به خاطر خطرات احتمالی از قبیل:حریق، سرقت و ... مواجه هستند، در این صندوق ها نگهداری کنند.

به گزارش برداشت روز، بانک ایران زمین، به منظور ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای مشتریان و همچنین ارائه خدمات نوین و تکمیل زنجیره عرضه خدمات شایسته، صندوق امانات خود را  با مجهزترین و ایمن ترین امکانات الکترونیک در اختیار مشتریان قرار داده است.

مشتریان بانک ایران زمین می توانند اسناد، اوراق و اشیای ارزشمند خود را که نگهداری آن­ها در خارج از بانک به خاطر خطرات احتمالی از قبیل:حریق، سرقت و … مواجه هستند، در این صندوق ها نگهداری کنند.

بر اساس این گزارش، مشتری می  تواند هرگونه اشیاء و اسنادی که مایل باشد، به استثنای اشیاء و اسناد غیرقانونی و غیرمتعارف و هرآنچه نگهداری آن از نظر قوانین و مقررات غیرمجاز یا جرم شناخته می شود، (شامل مواد اشتعال زا، فساد پذیر، اسلحه سرد و گرم، مهمات، مواد مخدر و نظایر آن) را در صندوق مربوط به خود نگهداری کند.

بر این اساس، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک باشد، می تواند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک ایران زمین استفاده کند.

اجاره صندوق کاملاً شخصی و اسمی بوده و غیرقابل انتقال است یعنی فقط اجاره کننده می تواند از آن استفاده  کند.

در عین حال، مشتری می تواند برای باز کردن صندوق، گذاشتن و برداشتن اشیاء و اسناد و امور دیگر مربوط به صندوق به شخص ثالث وکالت رسمی با تاکید به اختیارات وکیل درخصوص موضوع مورد وکالت بدهد.

این گزارش حاکی است، صندوق های اجاره ای بانک ایران زمین در ابعاد مختلف طراحی شده و هر یک به دو قفل یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک مجهز است که کلید قفل مشتری در موقع اجاره به وی تحویل می شود و صندوق با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می شود. بنابراین بدون کلید مشتری، احدی قادر به باز کردن صندوق نخواهد بود.

مشتری می تواند هرگونه شی یا سندی را که متناسب با حجم صندوق باشد، (غیر از مواد فساد پذیر، اشتعال زا، مواد منفجره، مواد مخدر و به طور کلی کالاها و اشیاء ممنوعه و …) در آن بگذارد، چنانچه در نتیجه فساد یا علل دیگر ناشی از محتویات صندوق، به صندوق و خزانه بانک یا همجوار بانک، هرنوع خسارتی از این بابت یا تحت هر عنوان دیگری به بانک وارد شود، مسوولیت آن به عهده مشتری خواهد بود و بانک مسوولیتی نخواهد داشت و چنانچه بنا به هر دلیلی بانک نسبت به پرداخت خسارات مورد نظر اقدام کند، مشتری متعهد به بازپرداخت ارقام اعلامی بانک خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل تدوین شده، بانک هیچ گونه مسوولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع می باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، بنابراین بیمه محتویات صندوق معذور است و بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نشده و مسوولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.

مدت اجاره صندوق یک سال تمام شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین شده است و تجدید آن برای سنوات بعد، منوط به موافقت بانک خواهد بود. همچنین برای هر مدت کمتر از یک سال که مشتری بعد از انقضای مدت اجاره از صندوق استفاده کند، برابر اجاره بهای یک سال، طبق تعرفه ای که در آن مقطع رسمیت دارد، دریافت خواهد شد.

مشتری باید در زمان انعقاد قرارداد علاوه بر مال الاجاره یک سال، مبلغی به عنوان ودیعه سپرده صندوق بابت (سپرده مال الاجاره، سپرده بهای قفل و کلید و سپرده هزینه های احتمالی) طبق تعرفه به بانک پرداخت کند و بانک نیز در هر موقع که ضرورت ایجاب کند حق و اختیار دارد بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی از سپرده مزبور برداشت و بابت هزینه های تودیع نشده صندوق کارسازی کند.

ودیعه سپرده صندوق درصورتی که استفاده نشود و مشتری هیچ گونه بدهی به بانک نداشته باشد، در پایان مدت اجاره پس از اخذ کلید صندوق عیناً به مشتری مسترد خواهد شد.

بعد از انقضای مدت اجاره، بانک می تواند اجاره را تجدید نکند، همچنین اگر مشتری در طول مدت اجاره برخلاف هر یک از مواد این آیین نامه رفتار کند، بانک حق خواهد داشت که قرارداد اجاره را فسخ و وفق مواد ۱۲،۱۳ و ۱۴کند و مشتری حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. تشخیص تخلف مشتری از مقررات این آیین نامه با بانک است.

درصورت فوت مشتری، ورثه یا قائم مقام قانونی وی می توانند با ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهی مالیاتی مبنی بر پرداخت مالیات محتویات صندوق و سایر مدارک قانونی با حضور همه ورثه یا نمایندگان قانونی و قراردادی ایشان پس از پرداخت اجاره بهاء و سایر مطالبات مربوطه با رعایت مقررات قانونی صندوق را باز کرده، محتویات آن را پس از تنظیم صورتمجلس اخذ کنند.

درصورت ورشکستگی مشتری یا انحلال شخصیت حقوقی یا حجر مشتری یاتامین و توقیف محتویات صندوق از سوی مراجع قانونی، اشخاصی که طبق حکم مراجع صالح، ذیحق شناخته می شوند، می توانند پس از پرداخت اجاره بها و سایر مطالبات معوق، صندوق را باز کرده و محتویات آن را دریافت کنند.

در صورتی که قبل از سررسید قرارداد اجاره صندوق، آیین نامه یا تعرفه جدیدی در بانک برقرارشود، مشتری در صورت تمایل به استفاده از صندوقی که در اختیار دارد، باید پس از انقضای مدت اجاره، قرارداد اجاره جدید را امضاء و طبق آن عمل کند یا این که پس از خاتمه اجاره، صندوق خود را تخلیه و تحویل کند، در غیر این صورت بانک مجاز و مختار است که طبق مواد آیین نامه جدید رفتار کند./ بانک ایران زمین