۲۰ آبان ۱۳۹۹ | 18:48
کد خبر : 29157

بررسی چگونگی صدور بیمه نامه های ارزی در سندیکای بیمه گران ایران

کمیسیون های فنی و مالی سندیکای بیمه گران ایران در نشستی مشترک چگونگی صدور بیمه نامه های ارزی با توجه به دستورالعمل های مصوب 31 فروردین ماه 1399 هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کردند.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، کمیسیون های مالی و فنی در نشست مشترکی به بررسی چگونگی و روش های صدور بیمه نامه های ارزی با توجه به دستورالعمل بیمه مرکزی پرداختند.

در این جلسه همچنین ابهام درخصوص نحوه جبران خسارت های مربوط به چک های تضمین شده، نحوه جبران خسارت انواع اوراق بهادار به بحث و بررسی گذاشته شد که نتیجه نهایی بررسی های مذکور به جلسه آتی کمیسیون فنی موکول شد.