۱۳ آبان ۱۳۹۹ | 18:26
کد خبر : 28294

با هدف پاسخگویی به چالش‌های موجود؛

استقرار نظام جانشین‌پروری در صنعت بیمه؛ چالش‌ها و راهکارها

طرح پژوهشی "شناسایی موانع و پیشنهادِ راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در صنعت بیمه کشور" با هدف پاسخگویی به چالش‌های موجود در استقرار نظام جانشین‌پروری و بهبود وضعیت منابع انسانی در صنعت بیمه به عنوان یک صنعت خدمات‌محور انجام شده است.

به گزارش برداشت روز، طرح پژوهشی “شناسایی موانع و پیشنهادِ راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در صنعت بیمه کشور” در پژوهشکده بیمه انجام و نتایج آن ارائه شد.

این طرح پژوهشی با هدف پاسخگویی به چالش‌های موجود در استقرار نظام جانشین‌پروری و بهبود وضعیت منابع انسانی در صنعت بیمه به عنوان یک صنعت خدمات‌محور انجام شده است.

با توجه به نقش سرمایه انسانی در خلق ارزش، کمبود سرمایه انسانی کارآمد و شایسته به خصوص در سطوح مدیریتی و لزوم خالی نماندن پست‌های تخصصی و کلیدی، استقرار نظام جانشین‌پروری در صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است  ناکارآمدی استراتژی‌های توسعه منابع انسانی و عدم ارائه آموز‌ش‌های فنی و ضمن خدمت به کارکنان، این خطر را به دنبال دارد که در آینده‌ای نزدیک پست‌های تخصصی و کلیدی در صنعت بیمه خالی بماند. همچنین تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه‌ای و پدیده شکار مغزها به دلیل فقر نیروی انسانی در صنعت بیمه، موجب شده است که برای برخی فعالان در مشاغل تخصصی و کلیدی این صنعت، جایگزین مناسبی وجود نداشته باشد.

بنابراین برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای جلوگیری از خالی ماندن پست‌های تخصصی ضرورت دارد. بر پایه این گزارش در این طرح پژوهشی ضمن بررسی وضعیت فعلی نظام جانشین‌پروری در صنعت بیمه و موانع استقرار آن، راهکارهایی جهت استقرار نظام جانشین‌پروری و دستیابی به مدل جامع برای استقرار این نظام در صنعت بیمه ارائه شده است.  / پژوهشکده بیمه