۱۰ آبان ۱۳۹۹ | 18:39
کد خبر : 27802

برگزاری اولین کانون ارزیابی شایستگی کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی وجود دارد که شخص را قادر می‌سازد در چارچوب محدودیت‌های درون و برون‌سازمانی، عملکرد مطلوبی در انجام وظایف کاری و ایفای نقش سازمانی خود داشته باشد. از این طریق، این توانایی‌ها همچنین تضمین‌کنندۀ موفقیت سازمانی نیز هست.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه؛ برگزاری اولین کانون ارزیابی شایستگی کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان،   ۵ تا ۸ آبان ۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در راستای اهداف زیر برگزار شد:
اطمینان از شایستگی افراد در پست‌های کلیدی فعلی سازمان؛ ایجاد شرایط جذب و ادامۀ خدمت مدیران مستعد؛ بستری برای  برنامه‌ریزی جانشینی با شناخت پتانسیل‌های موجود؛ ایجاد فضای رشد و یادگیری در سازمان؛ رقابت سالم و مبارزه با روزمرگی و یکنواختی در داخل سازمان؛ ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص استعدادها و توانمندی‌های افراد؛ تعیین نیازهای آموزشی و سرمایه‌گذاری آموزشی هدفمند؛ تسهیل جابه‌جایی و چرخش شغلی در سطوح مختلف؛ ایجاد بستر استفادۀ مؤثر از مدیران فعلی؛ ترویج فرهنگ شایسته‌سالاری.