۳۰ مهر ۱۳۹۹ | 18:55
کد خبر : 26970

نگارش اولین پایان‌نامه دانشجویی با مشارکت پژوهشکده بیمه

اولین پایان‌نامه دانشجویی با حمایت مشارکتی پژوهشکده بیمه و دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا نگاشته شد.

به گزارش برداشت روز، پایان‌نامه دانشجویی با عنوان “تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی و غیرنفتی” با حمایت مشارکتی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشکده بیمه توسط سرکار خانم فرزانه ترابی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی خاتمه یافت.

این پایان‌نامه با راهنمایی دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و دکتر لیلی نیاکان عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه انجام شده و در تیم داوران این پایان‌نامه دکتر نسرین حضارمقدم عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه حضور داشته‌اند./ پژوهشکده بیمه