۰۸ مهر ۱۳۹۹ | 19:25
کد خبر : 24382

در نیمه نخست سال ۹۹: جهش ۵۱۴ میلیارد تومانی تراز عملیاتی بیمه آسیا

بیمه آسیا در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار 986 میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد 35 درصدی معادل 514 میلیارد تومان بود.

به گزارش برداشت روز به نقل از بانکداری ایرانی ، بیمه آسیا در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار ۹۸۶ میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۵ درصدی معادل ۵۱۴ میلیارد تومان بود.

براساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه شرکت بیمه آسیا، منتهی به پایان شهریورماه سال جاری این شرکت توانست در طول شش ماه نخست سال جاری سه هزار ۷۷۱ میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۲ درصد رشد داشته است و همچنین در این دوره زمانی یک هزار ۷۸۵ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران ، این شرکت را جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است .

بیمه آسیا در طی این دوره زمانی علاوه برافزایش ۳۵ درصدی حق بیمه ای تولیدی این شرکت ، که نشان دهنده مدیرت مطلوب در بخش بازاریابی و گسترش نفوذ این شرکت در بازار بیمه ای کشور است ، دربخش پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و مدیرت درست ریسک ، میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش دهد بطوری میزان رشد پرداخت خسارت در دوره زمانی ۲۸ درصد است که ۴ درصد کمتر از حق بیمه تولید شده افزایش یافته است.

این شرکت بورسی در نیمه نخست سال گذشته دو هزار ۸۶۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود و در مقابل یک هزار ۳۸۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود و تراز مثبت یک هزار ۴۷۲ میلیارد تومان را ثبت کرده بود .

براساس این گزارش این بیمه خصوصی در دوره یک ماهه شهریور ماه سال جاری هم ۸۴۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل ۳۷۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز مثبت ۴۶۱ میلیارد تومان را ثبت کند .

بیمه آسیا درنیمه نخست سال جاری بیشترین حق بیمه را به ترتیب از سه سرفصل ثالث اجباری ، درمان و بدنه خودرو تولید کرد و همچنین بیشترین خسارت را هم درهمین سه سر فصل پرداخت کرد.