۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | 19:32
کد خبر : 23404

صدور کارت بیمه هوشمند برای همه افراد

ضریب نفوذ صنعت بیمه اکنون با اصلاح ۳,۶ است که باید برای رسیدن به هدف برنامه، موانع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش برداشت روز، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی از مدیران و کارکنان صنعت بیمه برای جهش و رشد قابل توجه این صنعت در سال های اخیر تقدیر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: انتظار می رود در صنعت بیمه، پیشبرد بیمه هوشمند در اولویت باشد و به گونه ای عمل شود که هر فرد با در اختیار داشتن یک کارت هوشمند از انواع خدمات بیمه ای شرکت ها، اطلاعات کامل و دقیقی بدست آورد و بدون نیاز به ارتباط چهره به چهره، از طریق همان کارت، بتواند بیمه نامه متناسب با شرایط شغلی و زندگی خود را انتخاب و از مزایای آن بهره مند گردد.

دژپسند با اشاره به آمارهای تلفیقی صنعت بیمه در سال های اخیرگفت: خوشبختانه صنعت بیمه از سال ۱۳۹۷جهش قابل توجهی را آغاز کرده که اکنون شاهد نتایج  مثبت آن هستیم اما باید با برنامه، تلاش ها به گونه ای ساماندهی شود که فاصله با سایر کشور ها به سرعت کاهش یابد.
وی افزود: ضریب نفوذ صنعت بیمه اکنون با اصلاح ۳,۶ است که باید برای رسیدن به هدف برنامه، موانع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وزیر اقتصاد، موفقیت واقعی صنعت بیمه را فراتر از آمارها دانست و گفت: زمانی ما می توانیم بگوییم صنعت بیمه موفقی داریم که بیمه در ذهن مردم به عنوان یک پناهگاه امن و پشتیبان باشد به گونه ای که هر فردی که در معرض نااطمینانی قرار گرفته، احساس کند یک پناه دارد و آن صنعت بیمه است و بیمه را فقط بیمه های اجباری مانند شخص ثالث ندانند، بلکه برای هر کاری اول دنبال بیمه نامه متناسب با آن کار باشند تا ریسک خود را با صنعت بیمه پوشش دهند و بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.
دژپسند افزود: باید برنامه ریزی کرد و اقداماتی از سوی بیمه مرکزی صورت گیرد که مردم طالب خدمات بیمه ای شوند و دید مردم به صنعت بیمه اصلاح شود، آنگاه می توان شاهد رشد و جهش ضریب نفوذ بیمه در کشور بود.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی افزود: مردم بیمه را باید به عنوان پشتوانه در هنگام بروز حادثه، در ذهن خود داشته باشند و این نگرش در افراد ایجاد شود که سرمایه گذاری در بیمه، باعث آرامش و اطمینان خاطر آنها می شود.
وی افزود: با توجه به عملکرد بسیار خوب صنعت بیمه در جریان سیل سال ۱۳۹۸ امیدواریم با تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، بتوانیم از ظرفیت های صنعت بیمه در پذیرش ریسک های طبیعی بهره مند شویم.
دژپسند  با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه الکترونیکی کردن و دیجیتالی نمودن خدمات بیمه ای انجام شده است، گفت: انتظار می رود در صنعت بیمه، پیشبرد بیمه هوشمند در اولویت باشد و به گونه ای عمل شود که  هر فرد با در اختیار داشتن یک کارت هوشمند از انواع خدمات بیمه ای شرکت ها، اطلاعات کامل و دقیقی بدست آورد و بدون نیاز به ارتباط چهره به چهره، از طریق همان کارت بتواند بیمه نامه متناسب با شرایط شغلی و زندگی خود را انتخاب و از مزایای آن بهره مند گردد.
وی تصریح کرد: این امر، موجب ایجاد رقابت بیشتر در ارایه خدامات بیمه ای شده و شرکت هایی موفق تر خواهند بود که با نوآوری، خدمات بیمه ای بهتر با هزینه کمتر ارایه نمایند.
وی با اشاره به اهمیت بیمه های مسئولیت در زندگی روزمره و کاری افراد جامعه گفت: بیمه مسئولیت یکی از مؤلفه های بسیار مهم، برای یک اقتصاد رو به رشد است و باید بر روی این بیمه نامه، بیشتر کار شود و راهکارهای مناسب انتخاب و عملیاتی شود.
همچنین وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی کاراتر بیمه زندگی به مردم و ارایه مزایای آن گفت: صنعت بیمه باید با مطالعه و بررسی رشته های جدید بیمه ای در دنیا، آنها را بومی سازی کرده و خدمات مربوط را به مردم ارائه دهد.
دژپسند افزود: صنعت بیمه با احساس مسوولیت در دوران همه گیری کرونا، برای حمایت از کسب و کارها با طراحی «بیمه نامه تعطیلی کسب و کار به دلیل اپیدمی و پاندمی» اقدام خوبی انجام داده است، به نحوی که کسب و کارها می توانند خود را از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان درآمد در روز برای حداکثر یک دوره شصت روزه، بیمه کنند. با توجه به اهمیت این نوع خدمات بیمه ای در این شرایط، لازم است که اطلاع رسانی مناسب در این زمینه، در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد.
گفتنی است حسب اطلاع، حق بیمه این بیمه نامه برای مدت یکسال از ۲۱۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و هشتصد هزار تومان متغیر است و پوشش بیمه ای این بیمه نامه نیز، کسب و کارها را از حداقل ۳۰ میلیون تومان تا ۷۲۰ میلیون تومان تحت پوشش قرار می‌دهد.