۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | 19:24
کد خبر : 23272

انتصابات جدید در بیمه البرز

طی احکام جداگانه ای از سوی محسن پورکیانی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه البرز یازده تن از روسای شعب منصوب گردیدند.

به گزارش برداشت روز،  به نقل از  روابط عمومی بیمه البرز براساس این احکام حجت اله گیو به سمت رئیس شعبه بروجرد ، محسن بزرگ زاده خالد آبادی به سمت رئیس شعبه ونک ، فتاح مشاریان به سمت رئیس شعبه زنجان ، داریوش مقصودی به سمت رئیس شعبه نوشهر ، محمد مرشدلو به سمت رئیس شعبه سبزوار ، بهزاد علی پناهی به سمت رئیس شعبه خرم آباد و علی اکبر جعفری به سمت رئیس شعبه آمل منصوب شدند .

همچنین کورش کمالی رئیس سابق شعبه بجنورد به ریاست شعبه شاهرود ، محمد علی ذبیحی رئیس سابق شعبه سبزوار به ریاست شعبه بجنورد ، نعمت حسینی نیاکانی رئیس سابق شعبه آمل به سمت ریاست شعبه ساری و محمود اسمعیل پناه رئیس سابق نوشهر به ریاست شعبه تنکابن منصوب گردیدند.
در حکم مدیرعامل بیمه البرز روسای جدید شعب آمده است :
انتظار دارم با حسن تدبیر ضمن رعایت ضوابط و مقررات در راستای منافع شرکت با بهرمندی و بکارگیری توانایی و دانش همکاران و شبکه فروش و با تکیه بر اصول راهبردی و سیاست های ابلاغ شده ، اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود استان و توسعه متوازن و سودآور پرتفوی با محوریت افزایش سهم بیمه نامه های خرد ، جذب بیمه گزاران جدید ، تحقق برنامه های عملیاتی ، ارتقای کیفیت خدمات ، افزایش اعتماد مشتریان ، پایش مستمر عملکرد شعبه و شبکه فروش تحت سرپرستی به لحاظ کمی و کیفی ، رعایت انظباط مالی ، افزایش همدلی ، وفاداری و تعهد سازمانی را به عمل آورید.