۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | 19:43
کد خبر : 22605

مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بیمه ایران‏ تایید شد

مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بیمه ایران‏ تایید شد

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، مدل «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» این شرکت، با تلاش مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران و ‏همکاری دانشگاه تربیت مدرس طراحی و در چهار شعبه ‏منتخب پیاده سازی شد.

 نتایج مدل اجرائی شامل «تفاهم‌نامه بودجه ریزی بر مبنای ‏عملکرد در چهار شعبه منتخب» در جلسه ای با حضور  خانلو، رئیس امور پایش تعهدات ‏دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور و اسماعیلی، معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه ‏ایران ارائه و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.‏

شرکت بیمه ایران در نظر دارد مدل طراحی شده بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در تمامی شعب و ستاد ‏مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران پیاده سازی و اجرا کند./ بیمه ایران