۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | 20:20
کد خبر : 19707

مدیر عامل بیمه آرمان: ریزش ها فعالیت در بورس را منطقی می کند

هجوم سرمایه های خرد به بورس موجب خوشحالی نیز هست، چرا که پولهای سرگردانی که به سمت اقتصاد زیر زمینی حرکت می کردند حال به سمتی که قابل رهگیری و مدیریت است، هدایت می شود و حداقل موجب ایجاد ارزش افزوده هر چند کوچک برای مالکان آنها می شود.

به گزارش برداشت روز، کامبیز پیکارجو، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان درپاسخ به نوسانت قیمتی در بورس گفت: در این باره آنچه به عنوان کارشناس اقتصادی برای من موجب نگرانی شد این است که حجم بسیار زیادی از نقدینگی وارد بورس می شود، آن هم از سوی سهامداران خردی که از بازار سهام اطلاعات و دانش کافی ندارند. این وضعیت این پرسش را بوجود می آورد که این سهامداران که حجم بزرگی از سرمایه خود را بدون محابا وارد بورس می کنند چگونه به سوی بازار هدایت می شوند. این سهامداران به چه کسی برای مشاوره مراجعه می کنند؟ آیا دست یک سری افرادی که به صورت سازمان یافته که برای مقاصد خود بورس را بالا و پایین می کنند می افتند و بدین ترتیب بازار را از وضعیت رقابتی جدا می کنند و به سمت تحریک قیمت ها می برند؟ این موضوع موجب نگرانی است. از طرف دیگر هجوم سرمایه های خرد به بورس موجب خوشحالی نیز هست، چرا که پولهای سرگردانی که به سمت اقتصاد زیر زمینی حرکت می کردند حال به سمتی که قابل رهگیری و مدیریت است، هدایت می شود و حداقل موجب ایجاد ارزش افزوده هر چند کوچک برای مالکان آنها می شود.

وی در ادامه درباره اثر افت و خیزهای قیمتی بورس نیز گفت: واقعیت این است که هر مقدار که این حجمه هیجانی ورود می کند، درپی خود تخلیه هایی نیز دارد. هر چه این تخله های جزیی تکرار شود بازار متوجه می شود که انتظارات کسانی که پول وارد بورس کرده اند اندکی منطقی تر شود. قیمت ها به صورت انفجاری بالا نرود. ما در اقتصاد مالی اصطلاحی داریم که می گوید روند ها دوستان شما هستند. اگر روند ها همیشه یکنواخت باشد سیگنالی ایجاد نمی شود و علامتی داده نمی شود. از طرفی دولت برای پر کردن کاهش درآمد های نفتی تمهیداتی دارد. این تمهیدات ضرورتا ممکن است که با تست کد اقتصاد یکپارچه هماهنگ نباشد. سیگنالهای بورسی مشخص می کند که تصمیم گیرنده چگونه مسیر خود را اصلاح و در کدام مسیر حرکت کند. بدین ترتیب روند های با روند های بورس قیمت ها منطقی می شوند. این روند ها که در آنها ریزش ها نیز رخ می دهند باعث می شوند تا فعالیت در بورس منطقی شود و سرمایه گذاران به بازارهای دیگر نیز توجه کنند.