۰۴ مرداد ۱۳۹۹ | 20:18
کد خبر : 16651

خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت، شایع‌ترین تقلب در خرید بیمه‌های زندگی

بیش از 80درصد از تقلب‌های صورت گرفته در بیمه‌های زندگی، در خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت و در حوزه خرید بیمه‌نامه بعد از ابتلا به بیماری‌های خاص صورت می‌گیرد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی” شناسایی شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر در بیمه‌های زندگی در ایران و کشورهای منتخب ” با هدف شناسایی شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر و  بررسی آماری پرونده‌های تقلب به منظور بررسی زوایای بیشتر شگردهای تقلب انجام شده است.

با توجه به این‌که شناسنامه مصادیق تقلب در هیچ یک از رشته‌های بیمه‌ای از جمله بیمه زندگی نسخه مشابه بومی و بین‌المللی ندارد، تدوین شناسنامه مربوط به مصادیق و شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر در انواع بیمه‌های زندگی از دیگر اهداف اصلی این طرح پژوهشی است.
به‌کارگیری فنون شناسایی تقلب برای پیشگیری از وقوع تقلب در سیستم‌های بیمه‌ای امری ضروری بوده و ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمه‌گران، موجب جلب اعتماد سایر بیمه‌گذاران و حفظ و ارتقاء سهم بازار بیمه‌گران به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان خواهد شد.
در این طرح، ابتدا شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر با انجام مطالعه مروری حیطه‌ای روی پیشینه موضوع انجام شده. سپس با انجام تحلیل چارچوبی، به شناسایی مصادیق و شگردهای تقلب در شرکت‌های منتخب بیمه کشور پرداخته شده است. در نهایت از تحلیل آماری روی پرونده‌های تقلب شرکت‌های منتخب بیمه، برای بررسی همه زوایای این موضوع استفاده شده است.
بر اساس یافته‌های این طرح پژوهشی، خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت به عنوان شایع‌ترین مصداق تقلب، تقریبا ۸۲درصد از تقلب‌های صورت گرفته در بیمه‌های زندگی را به خود اختصاص داده است. در خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت، شایع‌ترین تقلب و بیشترین فراوانی در خرید بیمه‌های زندگی، مربوط به خرید بیمه‌نامه بعد از ابتلا به بیماری‌های خاص است.
بر پایه این گزارش در مصادیق تقلب در خرید بیمه‌نامه پس از وقوع حادثه یا فوت، ۷۲درصد از بیمه‌گذاران متقلب مرد و متوسط سن متقلبان ۴۷ سال بوده است. در سایر مصادیق تقلب ۷۵درصد از بیمه‌گذراران متقلب مرد بوده‌اند و متوسط سن بیمه‌گذاران متقلب در این مورد ۴۴ سال به دست آمده است.
در تمامی مصادیق تقلب، ۸۶درصد از بیمه‌گذارارن متقلب بیکار و تنها ۱۴درصد دارای شغل بوده‌اند.
در راستای دست‌یابی به اهداف این طرح، شناسنامه تقلب برای مصادیق پولشویی و تمیز کردن درآمد نامشروع، ایجاد حادثه و مرگ جعلی و عمدی، اعلام وقوع حادثه تحت پوشش جعلی، اعلام از کار افتادگی جعلی یا عمدی، جعل اطلاعات پزشکی، امضا، میزان درآمد و شغل، خرید بیمه‌نامه پس از ابتلا به بیماری‌های خاص و خرید بیمه‌نامه پس از وقوع فوت بر اثر حادثه تهیه شده است. این شناسنامه با ایجاد سامانه اطلاعاتی، فهرستی به روز از تقلب‌های صورت گرفته در صنعت بیمه را به صورت آنلاین در اختیار بیمه‌گران قرار می‌دهد تا با استفاده از آن به پیشگیری، کشف و کنترل مصادیق تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر بپردازند.

متن کامل این گزارش در آدرس http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/16040/1221  قابل دسترسی است.